Правила конкурсного приймання учнів

до ліцейських класів (10-11 класи)

Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Благовіст» Харківської області

ВСТУП

Правила конкурсного приймання до ліцейських класів (10-11класи)Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Благовіст» Харківської області складено відповідно до п. 3 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 та на підставі Статуту Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Благовіст» Харківської області.

1. Загальні положення.

1.1. Приймання дітей до 10-11 класів Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Благовіст» Харківської області здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця

проживання.

1.3. Конкурсні випробовування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу.

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Навчального закладу та на сайті Навчального закладу.

2.2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу в приміщені Навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за тих самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 16 учнів.

2.4. Для проведення конкурсних випробувань у Навчальному закладі створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Навчального закладу за погодженням з радою Навчального закладу. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор Навчального закладу.

2.5. Умови конкурсу передбачають проведення випробувань з базових предметів. З кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії; її склад затверджується наказом директора Навчального закладу.

2.6. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора Навчального закладу, табеля успішності учнів, свідоцтва про базову загальну середню освіту.

До Навчального закладу також подається копія свідоцтва про народження та медична картка учня встановленого зразка.

2.7. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учня з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні, творчі досягнення.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

3. Проведення конкурсу.

3.1. Учні, які вступають до ліцею складають іспити відповідно до обраного напряму.

3.2. Співбесіда, як один з видів конкурсних випробувань, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих психологічними службами, та затвердженими директором Навчального закладу.

3.3. Тексти диктантів, варіанти тестів для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляється методичним об’єднанням вчителів, затверджується директором Навчального закладу.

3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора Навчального закладу в запечатаному конверті, в день випробування голова предметної комісії відкриває його у присутності членів комісії та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір із штампом Навчального закладу.

3.7. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у Навчальному закладі протягом року у кабінеті заступника директора з навчальної роботи.

3.8. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії і зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (додаток 2)

3.9. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні та на сайті Навчального закладу для загального ознайомлення.

3.10. При зарахуванні учнів до 10-го класу Навчального закладу перевага надається учням – випускникам 9-го класу цього ж Навчального закладу. Випускники 9-го класу Навчального закладу , які мають середній бал свідоцтва не нижче восьми, за рішенням конкурсної комісії можуть бути зараховані без конкурсних випробувань.

Приймання учнів до 10-го класу з інших закладів освіти здійснюється на підставі свідоцтва про базову загальну середню освіту при середньому балі не нижче семи та за результатами двох конкурсних випробувань.

3.11. Вступники, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор Навчального закладу.

3.12. Вступники, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування.

4.1. Вступники, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 10 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До Навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо вступники, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається Навчальним закладом. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

4.4. Вступники, які за підсумками конкурсу не зараховані до Навчального закладу, продовжують навчання у закладі, де вони навчались до участі в конкурсі або зараховуються до загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться за їх місцем проживання.

4.5. Учні, які зараховані до Навчального закладу, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з Навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.6. Вступник має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до Навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше, ніж протягом 10 днів після закінчення конкурсу.

5. Контроль за проведенням конкурсу.

5.1. Засновник Навчального закладу несе персональну відповідальність за дотриманням правил конкурсного приймання.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Навчального закладу покладається на директора Навчального закладу.

Додаток 1

до правил конкурсного приймання

до 10-11 класів Харківського приватного

навчально-виховного комплексу «Благовіст»

Харківської області

Тип загальноосвітнього навчального закладу

З якого класу відбувається приймання

Кількість конкурсних випробувань

Ліцей

10-й клас

суспільно-гуманітарний напрям, економічний профіль

Не більше двох:

українська мова (диктант)

географія (тест)

10-й клас

Природничо-математичний профіль

Не більше двох:

українська мова (диктант)

математика (тест)

10-й клас

філологічний напрям

Не більше двох:

українська мова (диктант)

іноземна мова (тест)

Кол-во просмотров: 440

Комментарии

  • Диана

    2013-02-23 19:33:58

    Привет...

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.